Läsarnas Sverige

Läsarnas Sverige var en läsecirkel som verkade mellan 2011 och 2018 och belönade tjugoåtta svenska kulturpersonligheter och fyra bokförlag med varsin medalj.