Medaljörer

2018:

Lotta Lotass för ett utmanande och betydelsefullt författarskap av visionärt format, präglat av konstnärlig integritet. 

Stefan Spjut, en författare med en lika precis som imponerande imagination. En svensk berättare med storlek och djup i anslaget och en kärlek till illusionens konst. 

 

2017:

Kristina Sandberg, en redan stor berättare med det finast humanistiska djup.

Sven Lindqvist, en svensk intellektuell på internationell nivå; Sveriges store sakdiktare, för ett oskattligt litterärt verk.

Ramús förlag för en förnämlig smak och en exklusiv och modig utgivning.

Lars Norén, för hans solitära litterära röst, och med särskild tanke på den senare bokliga produktionen, däribland diktsamlingen Stoft (2016).

Randi Mossige-Norheim, en radioskapare av särskilt format, lågmäld, och med ett autentiskt uttryck som går långt utöver den konventionella journalistiken. Mossige-Norheims journalistiska röst blir i sin individuella soliditet litterärt förebildlig. Med allvarlig respekt för sina medmänniskor visar hon gång på gång sin storhet i reportage och dokumentärer.

Lilian Ryd, för hennes rikhaltiga arbete med att dokumentera och ge röst åt de i tysthet strävsamma människor som skapat en tillvaro i de karga, norra nybyggestrakterna.

 

2016:

Staffan Söderblom, en högst tongivande samtida poet vars både ytterst stränga och fint pratsamma poesi med största integritet alltid, och ned till det enskilda kommatecknet, är trogen det djupast mänskliga i oss.

Karin Johannisson för ett solitt, rikt och mycket viktigt författarskap präglat av intelligens och stor lärdom. 

Ellerströms förlag som i mer än tre årtionden med sann litterär passion tillhandahållit det läsande Sverige högkvalitativ och exklusiv litteratur och är ett av de viktigaste förlagen i landet. 

 

2015:

Nina Burton är en poet med absolut gehör och hennes dikter är i sin både språkliga och intellektuella exakthet näst intill självlysande. Burton, också en av landets förnämligaste essäister, visar oss hur besläktade de båda storheterna poesin och naturvetenskapen kan vara.

Mattias Alkberg är en poet av stor självständighet. Hans lyriska vrede är också läsarnas vrede. Alkbergs oräddhet ståtar snart sagt i ensamt majestät.

Bokförlaget Trombone har överraskande kommit att etablera sig som ett av de intressantare bland de riktigt små förlagen och kan genom en pigg, oförskräckt utgivning - som genom att också ta sig an etablerade litterära författarskap och genom sin serie Svavel - nu kan räknas till ett av de verkligt vitala. 

 

2014:

Thomas Tidholm har under årtionden odlat och förfinat en högst solid litterär röst. Det tidholmska universum rymmer en särskild, djupt sympatisk, blick för den enskilda människans försök att finna sig en plats i tillvaron. Thomas Tidholm ringar, i dikt efter dikt och bok efter bok, in en konstfull litterär friort för ett uppriktigt mänskligt samtal, säkrat från det triviala mediabruset.

Elisabeth Rynell har med boken Skrivandets sinne nått ett nytt krön och en ny konstnärlig höjdpunkt. Rynells författarskap är alltsedan debuten 1975 absolut originellt och konsekvent; en egensinnig och storslagen fantasi, senast i romanen Komma hem, paras ständigt med ett starkt och upproriskt förhållningssätt gentemot det som hotar människan liv och och överlevnad.

Krister Gustavsson har kommit att utvecklas till en sensibel språkkonstnär; i nästan symfoniskt orkestrerade diktsamlingar, och härom året i en rik och personlig essäbok, har han vunnit stora konstnärliga framsteg och är en framstående poet med en rik och växande produktion.

Per Engströms hittills två böcker, utgivna med femton års mellanrum, vittnar om ett mycket förfinat språkligt-litterärt gehör. Hans senaste bok Parkerna i gläntan, vetskapen om atmosfären och hela arbetet med lyckan (2007) är ett fascinerande mångbottnat verk; med denna bok har han vävt samman den finaste läsupplevelse. Engström intar en särställning med sin samvetsömma noggrannhet för språk och tilltal.

Lasse Söderbergen författarnas författare, har en alldeles egen plats i den svenska samtidslitteraturen. Hans lyriska stämma är klar och egen. Inte minst Söderbergs produktion efter 1989 rymmer en allt större pregnans och skönhet. Också i ett flertal essäistiska böcker med delvis självbiografiska inslag har han berikat den seriösa svenska litteraturen.

 

2013:

Ulf Eriksson för ett alltigenom intellektuellt hederligt och konsekvent författarskap som nu spänner över drygt trettio år. Eriksson förblir, i bok efter bok och ned i de minsta detaljerna, oavbrutet intressant och bemödar sig modigt om alltmer vidgade perspektiv. 

Nina Björk för ett filosofiskt författarskap präglat av föredömlig intellektuell självständighet. Björks kritiska reflektioner är omutliga och hennes ambitioner att greppa avgörande och svårfångade skeenden i samtiden betydande. Björk som samhällskritiker är ett föredöme för varje läsande medborgare. 

Jan Gradvall för sin på sitt område ytterst kunniga och alltid intressanta journalistik. Gradvall framstår, med sin integritet och den alltid fina respekten för sitt ämne, som ett gott föredöme också för kulturjournalister inom andra områden än populärmusikens.

Lina Ekdahl för ett poetiskt författarskap som slående förmår uttrycka något stort om den politiska samtiden såväl som det existentiella tillståndet för den enskilda människan i en cynisk samtid. En mycket begåvad författare som står i spännande utveckling.

Mats Jonsson för ett självutlämnande, naket och allmängiltigt serieskapande. Med insiktsfull humor, finstämt allvar och befriande höga ambitioner befruktar Larssons verk också den samtida litterära litteraturen.

Henrik Bromanderen storslaget begåvad serietecknare som, med en höjdpunkt i volymen Smålands mörker, visar på en enorm potential som seriekonstnär och vars hittillsvarande verk bidragit till att ytterligare stärka serien som konstart. 

 

2012:

Heidi von Born, en av den svenska samtidslitteraturens storheter, för ett utomordentligt författarskap som i år räknar fyrtiosex år. Med sin oefterhärmliga psykologiska djupsyn och det mest originellt utmejslade och starka språk har hon i ett trettiotal böcker tecknat bilden av människans inre liv.

Ragnar Strömberg för ett betydande och omutligt författarskap som står sig oavsett hur de kulturella modena skiftar. 

Nils Hansson, en av landets bästa och självständigaste musikskribenter.

Peter Lucas Erixon för ett rikt omväxlande och konsekvent författarskap, alltid på humanistisk-filosofisk botten, där allvar och integritet är givna självklarheter.

David Vikgren för böcker som Folkmun, Anttikeksikväde och andra. En mycket spännande författare under utveckling.

Camilla Wittmoss för debutboken mirakel, MIRAKEL (2007) som på ett häpnadsväckande och gåtfullt sätt förmår ringa in de nästan genomskinliga vardagsögonblick som allas våra liv är sammanfogade av och består av.

Bakhåll förlag för en föredömlig och självständig förläggargärning under nu trettiotvå år. Ett förlag som oavbrutet bevisar att den seriösa kulturen alltid motverkar kommersialismens skadeverkningar. Ett förlag alltid i litteraturens och det seriösa läsandets tjänst.